Professional OEM / ODM öndürijisi 2013-nji ýyldan bäri

Içerki panjara güýji

Elektrik bbq panjara dakyň, ingredientleri ýygnaň we stol düzüň.

Bize e-poçta iberiň

Düşündiriş

Haryt bellikleri

“CLUX” elektrik panjarasy bilen bişirmek aňsat. Diňe gözleg üçin temperatura aýlawyny aýlaň. 450 dereje ýokary gyzgynlyk derejesine ýetende, ýaşyl gyzdyrýan yşyk ýalpyldaýar. Indi biftekleri, burgerleri, doňuz etini ýa-da balyk filetlerini kämillik üçin gözlemäge taýyn. Ilki bilen gözlemeli däl iýmitleri gril etmek isleseňiz, pes otda gril etmek üçin sazlanylýan temperatura aýlawyny ulanyň.

TEMPERATURA GÖRNÜŞLERI: Bu elektrik panjara, temperaturany dolandyrmak ulgamy bilen gelýär, nahar bişirmek temperaturasyny 0 ° F-dan 300 ° F-a çenli aňsat sazlamaga mümkinçilik berýär.
GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI: Bu kontakt panjara taýak däl panjara bilen gelýär. panjara gapagy gapyrgalarda, biftekde we balyklarda hakyky panjara belliklerine ýetip biler.
GYSGAÇA GORAMAK: Bu elektrikli BBQ panjara, temperatura iňňesi bilen enjamlaşdyrylandyr, içerki temperatura gaty ýokary bolsa ýylylygy awtomatiki usulda bes eder. Mundan başga-da, goşa temperatura gözegçilik enjamlary ony ulanmagy has ygtybarly edýär.
Arassalamak aňsat: taýak däl örtük, panjara plastinkasyny ýumşak süpürmek bilen arassalamagy aňsatlaşdyrýar. Gril plitalary, ýag ýygnaýjy pan we gysga fanat örtügi aýrylýar we gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz. ÜNS BERI .: Damjajyk gap-gaç ýuwýan maşynda reňkini üýtgedip biler, el bilen arassalaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler

    <
    >