Professional OEM / ODM öndürijisi 2013-nji ýyldan bäri

Daşarda bişirilýän gaz panjarasy

3 ot ýakylýan “Barbecue” gaz grilinde giň gril meýdany we hyzmat ediş gaplaryny ýerleşdirmek üçin amatly gapdal stollary bar. Spatula we dodaklaryňyzy gural çeňňeklerine asyň, zerur zatlaryň hemmesi siziň eliňizde bolar. Poslamaýan polatdan ýasalan gaplar ýylylygy saklaýar we iň gowy tagamly iýmit üçin arassalamak aňsat. Poslamaýan polatdan ýasalan wagtyň geçmegi bilen poslamagyň we döwülmegiň öňüni almaga kömek edýär.

Bize e-poçta iberiň

Düşündiriş

Haryt bellikleri

Bu täze “CLUX 3” ýakylýan gaz panjarasy poslamaýan polatdan ýasaldy we umumy nahar meýdany 339 inedördül dýuým. 3 sany esasy ojak bilen enjamlaşdyrylan, 30,000 BTU ýalyn gyzdyrýan energiýa bilen üpjün edilen bu enjam, elbetde, barbekyu garaşýanlaryňyza laýyk geler. Poslamaýan polatdan ýasalan otlar, burçly alaw sazlaýjylary we poslamaýan polatdan bişirmek üçin birmeňzeş ýyladyş bişirmek ulgamy, ýanmagy azaltmak bilen panjara üstünde ýylylygy deň paýlamak üçin bilelikde işleýär. Elektrik otlaýjy derrew ot alyp biler we ýokarky ýyladyş paneli çöregi gyzdyrmaga we iýmitiň bişirilmegini üpjün eder. Kastorlar hereket etmegi aňsatlaşdyrýarlar we gurlan termometr takyk temperaturany sazlamaga mümkinçilik berýär.

Ptrotable barbekyu gazy 3 ot ýakýan panjara

Panel materialy Poslamaýan polat 410
Önümiň ululygy 1215 * 535 * 1180mmH
Gaplamagyň ululygy 685 * 655 * 550mm
Stil LPG gaz paneli
Moq 270set
Arza Açyk aşhana, bag oturylyşygy
Gaplamak Karton guty bukjasy
Önümçilik gurşun wagty 5-10 gün, has köp toplum sargyt etmek isleseňiz, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris
3 stainless steel detail

DÖWRÜN STEL BURNERLERI: Bu propan gaz panjarasynda 3 poslamaýan polatdan ýasalan otlar bar, integrirlenen piezoelektrik otlaýyş ulgamy bilen sagatda 30,000 BTU çykaryp biler, dolandyryş düwmesiniň basylmagy we öwrümi bilen çalt başlap bilersiňiz.
HYZMATLAR: Hrom örtük dolandyryş düwmesi bolan poslamaýan polatdan ýasalan dolandyryş paneli, bu propan gaz panjarasyny has öwrenýär we näzik edýär, poslamaýan polat tutawajy we gapagyň gapagynda gurlan poslamaýan polat termometri, saklamak we hereket etmek üçin iki sany agyr tigirli rolik.
“PORCELAIN-ENAMEL WIRE COOKING GRATES”: Propan gaz panjaramyzyň bişirilýän ýeri 471,8, nahar bişirmek üçin 339 inedördül dýuým we ýylylyk üçin 132,8 inedördül dýuým
ASSEMBLED DIMENSIONS: 46.46 L x 20.87 W x 41,14 H dýuým, we propan gaz griliniň gapdal stolunyň iki gapdaly buklanda uzynlygy 29,5 dýuým.
KÖPÇÜLIK WE PRAKTIKA: Bu propan gaz paneli, howly, bag, howly, teras we köp maşgalanyň balkony ýaly açyk meýdany, açyk nahar bişirmek üçin alternatiw möwsümdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler

    <
    >