Professional OEM / ODM öndürijisi 2013-nji ýyldan bäri

4 + 1 Poslamaýan polatdan ýasalan gaz bar

“Side Burner” bilen “CLUX 4-Burner Gas Grill”, täze başlaýanlar we gril höwesjeňleri üçin ajaýyp hemme taraplaýyn panjara. Kiçi we orta göwrümli toparlary iýmitlendirmek üçin ýeterlik nahar meýdançasy, duzly, gaýnap duran we ýyly, ýakymly poslamaýan polat gapagy we berk, göçme profil bilen bu 4 ot ýakýan ajaýyp öndürijiligi, çydamlylygy we geljek köp möwsüm üçin dowamly peýdalar.

Bize e-poçta iberiň

Düşündiriş

Haryt bellikleri

“Side Burner” bilen “CLUX 4-Burner Gas Grill”, täze başlaýanlar we gril höwesjeňleri üçin ajaýyp hemme taraplaýyn panjara. 

Täze dizaýn 4 + 1 Ot ýakýanlar barbekýu gaz panjarasy

Panel materialy Poslamaýan polat
Önümiň ululygy 1320 * 650 * 1170mm
Nahar bişirilýän ýer 1296 * 213mm
Stil LPG gaz paneli
gaplamagyň ululygy 915 * 650 * 600mm
Arza Açyk aşhana, bag oturylyşygy
Gaplamak Karton guty bukjasy
Önümçilik gurşun wagty 5-10 gün, has köp toplum sargyt etmek isleseňiz, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Agyr ýükli tigirler
Howa, döwülmeýän kastorlar (2 swivel we 2 swivel gulpy goşmak bilen), bişirmek ýa-da saklamak wagty gelende panjaraňyzy herekete getirmegi aňsatlaşdyrýar.

Poslamaýan polatdan ýasalan ot ýakýan
10 000 BTU gapdal ot ýakýan esasy nyrh grilde bolsa, halaýan gap-gaçlaryňyzy gamçylaň.

Poslamaýan polatdan örtülen bişirmek üçin gözenekler
202 poslamaýan polatdan örtülen esasy nahar önümi, ýakyn ýyllarda agyr iş ýerine ýetirýär.

Hatda ýylylyk ulgamy
Burçly alaw tamerleri ýylylygy deň paýlaýar, ýanmagynyň öňüni alýar we iýmit damjalaryny tüsse tagamly buglara öwürýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler

    <
    >